Sidebar

(άρθρο 5 του «Κανονισμού Αδειών» ΦΕΚ 1306/Β΄/16-9-2005 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της απόφασης με αρ. ΔΥδρογ./Ε/Φ.5/οικ.182269 ΦΕΚ 2684/Β’/29-8-2016)

Η ΜΠΕΤΥ ΕΥΤΑΞΙΑ, με έδρα την Βουνοπλαγιά, Δήμου Ζίτσας, Νομού Ιωαννίνων, με ΑΦΜ 039762311, υπέβαλλε στις 21/08/2023 στη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου την με αρ. πρωτ. 3798/2023 αίτηση για ανανέωση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης με εγκαταστάσεις.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλει ένσταση αναφορικά με την αίτηση ενώπιον της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων (Πλατεία Πύρρου 1,  ΤΚ 45221  Ιωάννινα) εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση.